גוף הידע בניהול פרויקטים / מודל PMBOK לניהול פרויקטים

אורנה קמין, מנכ"לית OK יועצים לניהול

גוף הידע בניהול פרויקטים, מודל ® (Project Management Body of Knowledge(PMBOK הוא מודל בינלאומי לניהול פרוייקטים שפותח על ידי הארגון הבינלאומי לניהול פרויקטים Project Management Institute (PMI)I.

המודל מחלק את המושג המופשט ניהול פרויקט, ל-10 תחומי ידע: ניהול אינטגרציה, ניהול תכולה, ניהול זמן, ניהול עלות, ניהול איכות, ניהול משאבי אנוש, ניהול תקשורת,  ניהול סיכונים, ניהול רכש וניהול בעלי עניין.

תחומי הידע מחולקים ל-47 תהליכים מפורטים (פרקטיקות) , המאוגדים ב-5 קבוצות תהליך: ייזום, תכנון, ביצוע, מעקב ובקרה, סגירה.

מודל ה-®PMBOK מתאים ליישום במגוון רב של תחומים: מחקר ופיתוח, IT, ביטוח, היי-טק, בניין ועוד.

 

 הטבלה שלהלן מסכמת את הפרקטיקות השונות לפי תחום הידע, למול שלבי מחזור חיי פרויקט.

לחלק מהתהליכים – קישורים למאמרים המרחיבים את תחום התהליך. ההרחבות הן לא בהכרח לפי ה-PMBOK אלא ממודלים מגוונים אחרים, כגון: CMMI, מודלים של מצויינות ועוד.

ייזום תכנון ביצוע מעקב ובקרה סיום פירוט
ניהול אינטגרציה כתב מינוי לפרויקט הכנת תוכנית לניהול הפרויקט הנחייה וניהול ביצוע הפרויקט
מעקב ובקרה אחר העבודה,
בקרת שינויים
סגירת הפרויקט או שלב בפרויקט פרקטיקות ניהול אינטגרציה
ניהול תכולה הגדרת דרישות ותכולה
יצירת  WBS
אימות תכולה,
בקרת תכולה
פרקטיקות ניהול תכולה
ניהול זמן הגדרת פעילויות, קביעת סדר ביצוע, הערכת משאבים לפעילויות, הערכת משך הפעילויות, הכנת לו"ז בקרת לו"ז פרקטיקות ניהול זמן
ניהול עלות תכנון והערכת עלויות, קביעת תקציב בקרת עלות פרקטיקות ניהול עלות
ניהול איכות תכנון האיכות הבטחת איכות בקרת איכות פרקטיקות ניהול איכות
ניהול המשאב האנושי תכנון משאבי אנוש איוש צוות הפרויקט, פיתוח הצוות, ניהול הצוות פרקטיקות ניהול המשאב האנושי
ניהול תקשורת תכנון התקשורת ניהול תקשורת בקרת תקשורת פרקטיקות ניהול תקשורת
ניהול סיכונים תכנון המערך לניהול סיכונים, זיהוי סיכונים, ניתוח סיכונים איכותי, ניתוח סיכונים כמותי, תכנון התגובה לסיכונים בקרת סיכונים פרקטיקות ניהול סיכונים
ניהול רכש תכנון הרכש ביצוע הרכש בקרת פרקטיקות ניהול רכש
ניהול בעלי עניין זיהוי בעלי עניין תכנון ניהול בעלי עניין ניהול מעורבות בעלי עניין בקרת מעורבות בעלי עניין סגירת חוזים/רכישות פרקטיקות ניהול בעלי עניין