מעוניינים בתקן לניהול מערכות אחריות חברתית ותנאי העסקה נאותים – ת"י 10000 /SMETA / SA8000 במהירות ובמחיר סביר?

מעוניינים להוכיח לעולם שאתם מנהלים את מערך התפעול שלכם תוך שמירה על זכויות העובדים? זקוקים לגושפנקא רשמית על כך? זקוקים לייעוץ כדי לעבור תהליך הסמכה לתקני אחריות חברתית?

להרשמה השאירו פרטים

  ארכיון ניוזלטרים >>

  ת"י 10000 (תקן ישראלי), תקן SA8000 (תקן בינלאומי),  ו- SMETA הינם תקנים לאחריות חברתית בדגש על הקפדה ושמירה על זכויות עובדים, תוך קיום תהליכי שיפור תנאי העבודה וזכויות העובדים בארגונים המוסמכים לתקנים.
  SMETA==Sedex Members Ethical Trade Audit

  התקנים שמים דגש על נושאים שלהלן:

  • הקפדה על העסקת עובדים לפי דרישות החוק / הסכמים קיבוציים.
  • איסור העסקת ילדים ומניעה של עבודות כפייה
  • הבטחת תנאי הבטיחות והבריאות בסביבת העבודה
  • חופש התאגדות / תפקוד וועדי עובדים בארגונים
  • מניעת אפליה במקום העבודה
  • תהליכי ניהול כ"א בארגונים, כולל אופן הגשת תלונות של העובדים / תהליכי משמעתיים הנהוגים בארגון
  • עמידה בחוקי שעות עבודה ומנוחה
  • תשלום ותגמול עובדים
  • הגדרת מדיניות חברתית של הארגון.

  בנוסף לדרישות המפורטות לעיל, תקן SEDEX – SMETA דורש גם הקמת מערכת סביבתית כולל:

  • הגדרת מדיניות סביבתית לארגון
  • קביעת שיטה למדידה וצמצום צריכת משאבים
  • הגדרת כללי אתיקה בארגון

  הסמכה לתקנים SA8000, ת"י 10000 ו- SMETA כוללת גם קיום ראיונות לעובדים שמבוצעים ע"י סוקר חיצוני, וזאת במטרה לוודא ישירות מול העובדים עמידת הארגון בחוקי העסקה ואופן תשלום שכר ותגמול העובדים.
  עמידה בתקן SA8000 / ת"י 10000 מוגדרת כיום כתנאי סף להשתתפות חברות במכרזים המנוהלים ע"י החברה למשק וכלכלה (משכ"ל) ותנאי להתקשרות עם עיריות ורשויות מקומיות.

  בנוסף, תקני אחריות חברתית (SA8000, ת"י 10000 או SMETA – SEDEX) נדרשים גם ע"י רוב החברות הגלובליות כתנאי לקיום התקשרות עם הספקים הפוטנציאליים.

  יתרונות בקבלת הסמכה לתקנים חברתיים:

  • יתרון מול הלקוחות הפוטנציאליים כולל הדגשה של מחויבות כלפי העובדים
  • שיפור מוניטין החברה
  • שיפור מוניטין החברה
  • הפחתת סיכונים של תביעות בנושא תשלומי שכר והעסקה
  • שיפור תנאי בטיחות ואיכות הסביבה בארגון וצמצום סיכונים לתאונות

  במסגרת הקמת מערכת ניהול חברתית לפי דרישות SA8000, ת"י 10000 ו- SMETA – SEDEX באחריות הארגון לבצע:

  • הגדרת מדיניות חברתית של הארגון
  • הגדרת מדיניות סביבתית וכללי אתיקה ארגונית (תקן SMETA)
  • זיהוי דרישות תחיקתיות שחלות על הארגון בדגש על חוקי העסקה הוגנת של העובדים
  • זיהוי, הערכה והכרת סיכונים ומפגעים בטיחותיים / סביבתיים, תוך הגדרת פעילויות למניעת התממשותם
  • קיום נהלים בתחום משאבי אנוש, כולל התייחסות לאופן הגשת תלונות העובדים ותהליכי משמעתיים

  תהליך הייעוץ להסמכת הארגון לתקני ת"י 10000 / SA8000  / SEDEX – SMETA

  התהליך מתחיל במפגשים עם אנשי מפתח בארגון במהלכם אנו מכירים את אופן העבודה בארגונכם, עורכים קיום תהליכי ניהול משאבי אנוש, תהליכי בטיחות ואיכות הסביבה ומגדירים את הפערים למול דרישות התקנים. לאחר מכן יועץ מחברתנו, בשיתוף פעולה עם אנשי הארגון, מאפיין את תהליכי העבודה הנדרשים, מפתח את הנהלים, הוראות העבודה והטפסים ומאשר אותם מול נציג הנהלת הארגון. לאחר פיתוח ושדרוג תהליכי העבודה, נסייע לכם בהטמעתם בארגון. תהליך ההטמעה יכול לכלול, בהתאם לצרכיכם, הדרכות, מבדקים פנימיים, הכנה והשתתפות בסקר הנהלה ועוד. אנו מתחייבים שבסיום תהליך הייעוץ תעברו בהצלחה מבדק אובייקטיבי על ידי אחד הארגונים המוסמכים לבדוק את התקן.

  רוצים שנעשה זאת עבורכם?

  התקשרו לאורנה: 053-7739018 או מלאו את הפרטים שלכם:

   יהללך זר ולא פיך

   • קרן אבירםמנהלת איכות ב"קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ
    אנו עובדים עם חברת OK יועצים לניהול על מגוון רחב של תקנים החל משנת 2018: התחלנו עימם בשדרוג למהדורה עדכנית של ISO 9001, והמשכנו עם…
    קרא עוד...