שימור וחסכון באנרגיה באמצעות תקן 50001 ISO

שומרים על כדור הארץ ויחד עם זאת חוסכים בהוצאות על אנרגיה

העלייה ברמת החיים והתיעוש הגובר גורמים לארגונים לנצל משאבי אנרגיה הולכים וגדלים. בעקבות כך אנו פוגעים בכדור הארץ ויחד עם זאת – ההוצאות על אנרגיה מתייקרות מאד.

תקן 50001 ISO הוא מודל לניהול וחסכון באנרגיה שבמסגרת הטמעתו מגדיר הארגון את המדיניות לניהול אנרגיה, מוודא עמידה בחוקים ותקנות שקשורים לניהול מקורות האנרגיה ומגדיר תהליכים ופעילויות שקשורות לחסכון באנרגיה.

מה משיג ארגון בתהליך הסמכה לתקן 50001  ISO?

תהליך התאמת נהלי התפעול של הארגון לפי תקן 50001 ISO מביא ליתרונות הבאים:

 • תהליך התאמת נהלי התפעול של הארגון לפי תקן 50001 ISO מביא ליתרונות הבאים:
 • שיפור איכות הביצועים האנרגטיים של הארגון;
 • הקטנת ההוצאות הכספיות בטווח ארוך כתוצאה מניהול נכון של מקורות אנרגיה וצריכת אנרגיה;
 • תרומה לאיכות הסביבה;
 • יתרון תחרותי תודות לשיפור מוניטין החברה בארץ ובמיוחד בעולם כחברה המנהלת אנרגיה ושומרת על איכות הסביבה.
 • במסגרת הקמת מערכת ניהול וחיסכון באנרגיה באחריות הארגון לבצע את הפעולות הבאות:
 • הגדרת מדיניות ניהול ושימור האנרגיה של הארגון;
 • זיהוי דרישות תחיקתיות שחלות על הארגון;
 • זיהוי, הערכה והכרת סיכונים ומפגעים שקשורים לנושא האנרגיה, תוך הגדרת פעילויות למניעת התממשותם;
 • כתיבת נהלי ניהול ושימור אנרגיה של הארגון.
 • במידה והארגון מוסמך לתקן 9001 ISO ו/או תקן 14001 ISO ניתן לבצע התאמות לנהלי האיכות של הארגון לדרישות התקן ויצירת נהלים של מערכת איכות משולבת.
 • הגדרת דרישות והנחיות ניהול ושימור אנרגיה במסגרת נהלים פנימיים של הארגון (נהלים ברמת תהליכי העבודה);
 • הגדרת יעדי ומדדי שימור אנרגיה;
 • הגדרת פעילויות לשיפור מתמיד והגדרת נושא שימור אנרגיה כחלק מהתרבות הארגונית של הארגון;
 • ביצוע מבדקים פנימיים כהכנה לקראת מבדקי הסמכה ע"י גוף מסמיך;
 • קיום סקרי ההנהלה בהתאם לדרישות התקן.

תהליך הייעוץ להסמכת תקן 50001 ISO

התהליך מתחיל במפגשים עם אנשי מפתח בארגון כדי להכיר את אופן העבודה בארגונכם. יועץ מחברתנו מאפיין את תהליכי העבודה מפתח את הנהלים, הוראות העבודה והטפסים. בשיתוף פעולה עם אנשי הארגון מזהה היועץ את דרישות תחיקתיות שעל הארגון לעמוד בהם ומבצע מיפוי סיכונים ומפגעים בתחום אנרגיה. נהלי החברה שפותחו עוברים אישור מנציג הנהלת הארגון. לאחר אישור הנהלים, נסייע לכם בהטמעתם בארגון. תהליך ההטמעה יכול לכלול, בהתאם לצרכיכם, הדרכות, מבדקים פנימיים, הכנה והשתתפות בסקר הנהלה ועוד. אנו מתחייבים שבסיום תהליך הייעוץ תעברו בהצלחה מבדק אובייקטיבי על ידי אחד הארגונים המוסמכים לבדוק את התקן בישראל.

בהצלחה!

רוצים שנעשה זאת עבורכם?

התקשרו לאורנה: 053-7739018 או מלאו את הפרטים שלכם :