עבודת צוות לא מיטבית – הגורם מספר 6 לתקלות הנגרמות מהגורם האנושי

מי שמע על ה"תריסר מלוכלך" ואיך זה קשור לגורם האנושי בחקר תקלות?

התריסר המלוכלך (The Dirty Dozen) הוא מושג שנקבע על ידי Gordon Dupont בשנת 1993 כדי לזהות 12 סיבות שורש לתקלות הקשורות לגורם האנושי. נזכור שהתריסר זוהה על ידי גורדון דופו בתחום תחזוקת מטוסים, וכמובן שקיימות מאות סיבות שורש שונות ומשונות לתקלות. המטרה של הרשימה היא להגביר את המודעות לנושאים אלה על מנת למנוע את התרחשות התקלות ככל שניתן.

מדוע הרשימה כל כך חשובה?
80% מהתקלות בתחום התחזוקה, וכנראה אחוז דומה גם בתחומים אחרים נגרם מהגורם האנושי. חשיבה מראש על פעולות מניעה תתרום להקטנת כמות התקלות. חשיבה על פעולות מניעה בצורה פרואקטיבית היא הרבה יותר יעילה מחשיבה ריאקטיבית. דהיינו: במקום לנתח תקלות, למצוא את סיבות השורש ולבצע פעילות מתקנת, כאן העידוד הוא לחשוב מראש על מה יכול להשתבש ולבצע פעולות מניעה. יתרה מכך, פעולות המניעה שבסדרת מאמרים זו מבוססת על חוכמת המונים מצטברת.
מאמר זה הינו השישי בסדרת 12 מאמרים המציינים סיבות שורש לתקלות הנובעות מהגורם האנושי יחד עם פעולות מניעה שאם ננקוט בהן נוכל להוריד את כמות התקלות הנובעות מסיבה זו.

הסיבה השישית להלן –

סיבת שורש מספר 6 – עבודת צוות לא מיטבית

רוב המשימות גדולות ומורכבות מחייבות עבודת צוות כדי להשלימן. צוות טוב מורכב מאנשים עם כישורים שונים שביחד אמורים להשלים משימות משותפות. כישורים נדרשים לחברי הצוות: מנהיגות, יכולת להיות מונהג, תקשורת יעילה, אמון בחברי הצוות וויתור על אגו למען השגת מטרה משותפת.

עבודת צוות מיטבית דורשת (או עבודת צוות לא מיטבית חסרה מרכיבים אלה):

הרשימה שלהלן מתארת את המרכיבים הדרושים לעבודת צוות מיטבית. היעדר חלק מהמרכיבים מורה בצורה ברורה את התיקון הנדרש

 1. תמיכה הנהלה – מרכיב חיוני והכרחי להצלחת הצוות. בלעדי מרכיב זה הרשימה שלהלן לא רלוונטית. גם אם הצוות יצליח להגיע להצלחה מקומית, בטווח הארוך בלי תמיכת הנהלה הישגי הצוות ירדו לטימיון.
 2. מטרה ברורה ומוגדרת היטב לצוות – כאשר לצוות ברור היטב מהי המטרה ומדוע הם נדרשים לנוע לקראתה, קל מאד לגייס אותם למטרה המשותפת וליצור מעורבות ומחוייבות. כאשר מוביל הצוות מזהה התנגדויות, עליו לטפל בהן מיידית בטרם יתפתחו לכוחות נגד.
 3. הגדרה ברורה של התוצרים / מדדים להצלחה של הצוות – עוזר לפרק את המשימה הגדולה למשימות קטנות, ולהסביר את הרציונאל בפירוק, ואחר כך באינטגרציה של כל המשימות לתוצר שלם.
 4. הגדרה ברורה של אחריות וסמכות של כל חבר צוות – הגדרה ברורה של תחומי האחריות של כל אחד חברי הצוות, ושל הצוות למול צותים אחרים, מסייעת להתמקדות ומניעת חיכוכים הנובעים ממאבק על טריטוריות.
 5. שיטות תקשורת ברורות בין חברי הצוות
 6. גבולות ברורים ותיחום – מה בסמכות הצוות ומה בסמכות צוותים אחרים.
 7. תהליכי אסקלציה למקרה שמשהו משתבש
 8. תכנית עבודה לצוות הכוללת לו"ז, תוצרים, תקציב וכדומה; התחייבות הצוות לעבודה לפי התכנית
 9. כתב מינוי (Charter) לצוות
 10. יצירת אמון בן חברי הצוות
  >> שמירה על שקיפות וגילוי נאות של המהלכים
  >> יכולת לחבר צוות להביע צרכים אישיים הנחוצים לביצוע המשימה, או בעיות שהוא צופה בהצלחת המשימה
  >> יכולת לשאול שאלות ולבקש הבהרות ללא חשש
 11. תהליכי תחקיר והפקת לקחים

סדרת התריסת המלוכלך כולה, על 12 סיבות השורש הנובעות מהגורם האנושי, בקישור – כאן

חוכמת ההמונים כאן תתקבל בתודה: הרחבה של תקלות הנובעות מעבודת צוות לא מיטבית, פעולות מניעה נוספות להתמודדות עם עבודת צוות לא מיטבית. תגובות יתקבלו בברכה באחת מהרשתות החברתיות שקישורן להלן.

תודות למשוב / חוכמת המונים

תודה למשוב שהתקבל מהאנשים הבאים ששיפרו את המאמר: ירון לביא, אמנון מרגלית

להרשמה השאירו פרטים

  ארכיון ניוזלטרים >>