גישת 9001:2015 ISO לניהול ידע – אני רק אניח את זה כאן

אורנה קמין, מנכ"לית OK יועצים לניהול

ושא ניהול ידע במהדורת 2015 של תקן 9001 ISO הוא נושא חדש. כמו בנושא חשיבה מבוססת סיכונים במקום ניהול סיכונים, גם כאן – נושא ניהול הידע מוזכר בנגיעה. מתחילים בקטן, מרגילים אותנו לרעיון שניהול ידע הוא חלק ממערכת ניהול האיכות. התקן מתייחס לנושא כניהול ידע ארגוני.

ידע ארגוני הוא ידע ספציפי לארגון; זהו ידע שנצבר בארגון כתוצאה מפעילותו בתוחם התמחותו, כדי להשיג את מטרותיו. ידע ארגוני מתבסס על אחד או יותר מהמקורות הבאים:

א) מקורות פנימיים

למשל: זכויות יוצרים, ידע שהצטבר מניסיון, לקחים שנלמדו מפרויקטים שנכשלו ו/או הצליחו, תורה שבעל-פה, שיפורים שהושגו בתהליכים ו/או מוצרים ו/או שירותים

ב) מקורות חיצוניים

למשל: תקנים, ידע שנלמד באקדמיה או בכנסים, ידע שנאסף מלקוחות וספקים חיצוניים.

הארגון קובע מהו הידע ההכרחי לתפעול תהליכיו כדי לספק את המוצרים ו/או השירותים שלו ללקוחותיו.  ידע זה מתוחזק וזמין בהיקף ההכרחי.

כאשר חל שינוי כלשהו, בסביבה, אצל הלקוחות וכדומה, הארגון בוחן אם יש לו את הידע והכלים כדי להתמודד עם השינוי, או שעליו לתכנן כיצד ירכוש את הידע החסר כדי להתמודד בהצלחה עם השינוי.

פרקטיקות בתחום ניהול ידע ארגוני שעל הארגון לאמץ:

א)  זיהוי נושאי ידע מיוחדים לארגון

ידע תהליכי, ידע שנצבר בעקבות שיפור תהליכים, ניתוח לקחים כתוצאה מניתוח תלונות לקוחות/סקר שביעות רצון/ידע מספקים ועוד.

ב)   קביעת תהליכים לשימור הידע הארגוני

גיבויים תקופתיים, תרגול שחזורים מהגיבויים; פיתוח תהליכים ללכידה ושמירה על הידע הארגוני שמצטבר במוחות האנשים והפיכתו לרכוש הארגון; תהליכים להעברת ידע ארגוני בין עובדים ומנהלים (on-the-job-training); הדרכות ממוקדות של נושאים ארגוניים. תהליכים לשימור ידע כאשר אנשים מחליפים תפקידים או עוזבים את הארגון.

ג)    תיעוד הידע הארגוני

תקן 9001:2015 ISO לא דורש תיעוד של הידע הארגוני. האם אנו עושים רק את המינימום הנדרש על ידי התקן, או שחפצי חיים אנו ויש לנו תהליכים סדירים לאיסוף ושמירה על הידע הארגוני? האם יש לנו מנגנון המחליט איזה ידע לתעד? במידה ואנו מתעדים באופן חלקי, רצוי להפעיל שיקול דעת שלוקח בחשבון את הסיכון לגבי ידע שעלול ללכת לאיבוד במידה ולא נתעד אותו.

הערה: קיים תקן ישראלי 25006 ISO לניהול ידע. נכון לסוף שנת 2015 אפשר לספור על יד אחת את כמות החברות שהסמיכו את עצמן לפי תקן זה.

סיכום

גישת תקן 9001:2015 ISO  לנושא ניהול הידע הארגוני מתיישרת עם הקו הכללי של התקן. אין דרישה לנוהל כתוב, אך יש דרישה לשמר את הידע שנצבר בתהליכי הליבה של הארגון וברשומות האיכות השונות – ניתוח תלונות, סקר לקוחות, מבדקים, שיפור תהליכים וכיוצא בזה.