27001 ISO לעומת SOC2 – מבולבלים? נעשה סדר..

אורנה קמין, מנכ"לית OK יועצים לניהול

כולנו רוצים להיות משופרים, אך להניע את השיפור דורש מאמץ.
פעמים רבות, ארגונים מתחילים תהליכי שיפור כתוצאה מדרישת לקוחות שרוצים להבטיח את יכולות הספקים שלהם. בתחום מערכות מידע שיפור יכול להגיע מעמידה בתקנים ורגולציה.

אנו נשאלים –
התבקשנו לעמוד בדרישות SOC2– מה עלינו לעשות?
אם יש לנו כבר תקן 27001 ISO? – האם נחסך מאיתנו המאמץ?

המאמר שלהלן מסביר מהו SOC2 לעומת 27001 ISO. נדרש הסבר נוסף? מוזמנים לפנות אלינו ונרחיב.

תרומת המבדקים לחוסן מערכת המידע של הארגון

כוונת מבדקי 27001 ISO ו-SOC2 היא דומה: לעזור לארגונים להגן על המידע והנתונים בתחום אחריותם.
שני סוגי המבדקים, 27001 ISO וגם SOC2 מסייעים לארגון לתת ללקוחות שלהם ביטחון שהמידע והנתונים הרגישים שלהם מוגנים בהתאם לתשומת הלב הנדרשת. מבדקים אלה מושכים לקוחות חדשים שדורשים אותם כדרישות סף, שומרים על הלקוחות הקיימים ומונעים מהארגון לקבל קנסות כתוצאה מאי ציות להוראות.

הסוגייה שמאמר זה דן בה הינה מה השוני בין שני סוגי מבדקים אלה ומה הקריטריונים לפיהם ארגון מחליט באיזה מבדק לבחור?

מהו מבדק SOC2?

מבדק SOC2 מעריך את הבקרות הפנימיות, המדיניות והתהליכים. מדובר בבקרות שקשורות ישירות לאבטחה מידע, זמינות, עיבוד, שלמות, סודיות ופרטיות של המידע המנוהל (נתונים) בארגון.

הפסקה לפרסומת חינמית 

מזמינה אותך להצטרף לקבוצת WhatsApp שקטה שבה אני משתפת פעם בחודש מאמר קצר או טיפ בנושאים הקשורים לאבטחת מידע, אבטחת הפרטיות, מבדקי חדירה, המשכיות עסקית, רגולציות בתחום ועוד. קישור להצטרפות – כאן

 

חמשת הקטגוריות של SOC2 שמוכיחות את הביטחון ביכולת הארגון לשמור את בטיחות ותקינות המידע

מבדק SOC2 מגדיר חמש קטגוריות שמעידות על יכולת הארגון לשמור את בטיחות ותקינות המידע:

  • אבטחה (Security)  – האם מערכת המידע מוגנת בפני חשיפת מידע לגורם בלתי מורשה?
  • זמינות (Availability)  – האם מערכת המידע והנתונים זמינים להפעלה ולשימוש לפי הצורך שהוגדר להם.
  • שלמות העיבוד (Processing Integrity) – האם עיבוד הנתונים במערכת המידע הינו שלם, תקף ומדויק בעת השימוש בו.
  • סודיות (Confidenti­ality) – האם המידע המוגדר כסודי מוגן כפי כמצופה ממנו ?
  • פרטיות (Privacy)  – האם מידע אישי שנאסף, משמש, נחשף, נשמר ומושמד בהתאם למדיניות שמירת הפרטיות המצופה מהארגון?

תוצאת מבדק SOC2 הוא דו"ח המאמת את מחויבות הארגון לספק שירותים מאובטחים ואיכותיים ללקוחות.
תאימות זו יכולה להיות יתרון תחרותי משמעותי יחסית למתחרים.

מהו מבדק 27001 ISO ?

תקן ISO 27001 הוא תקן בינלאומי המקובל בעולם לניהול מערכת ניהול אבטחת המידע בארגון. התקן מוודא שבארגון קיימים ומוטמעים מסמכים מדיניות ותהליכים (כגון ניהול סיכונים) לשמירה על סודיות, שלמות וזמינות המידע.
התקן בנוי במבנה הסטנדרטי של תקני ISO. אישור שהארגון אכן עומד בדרישות התקן ניתן על ידי גוף אקרדיטציה מוסמך. תעודת הסמכה 27001 ISO יכולה לתת יתרון תחרותי כיוון שהדבר מעיד על קיום תהליך מוטמע לניהול מערכת אבטחת מידע.

מה ההבדל בין מבדק 27001 ISO למבדק SOC2?

תחום ההתעדה

תהליך הסמכה לתקן 27001 ISO נעשה ברמת ארגון. מעיד על כך שלארגון יש נהלי איכות ואבטחת מידע לניהול מערכת אבטחת המידע שלו.

תהליך הסמכה לתקן SOC2 נעשה ברמת מוצר. מעיד על כך שהמוצר עומד בדרישות אבטחת המידע שהארגון קבע לעצמו. הלקוח הפוטנציאלי מעוניין לדעת שהמוצר שהוא רוכש עומד בדרישות אבטחת המידע בלי קשר לרמת אבטחת המידע והתקנים שיש לארגון. בהחלט ייתכן שארגון יחזור על התהליך פעם נוספת כאשר יש לו מוצרים מגוונים.

הבדל נוסף הוא במיקוד. בעוד שאפשר לקבל תקן 27001 ISO גם אם נהלי אבטחת המידע ממומשים חלקית, אך הארגון מתחייב להטמיעם במהלך השנה, תקן SOC2 מבקש לראות הטמעה לפחות חצי שנה אחורה. כלומר: נדרש להראות עדויות על יישום הפרקטיקות הנדרשות.

סוג ההסמכה

מבדק 27001 ISO בודק את מערכת ניהול אבטחת מידע בהיבטי שמירה על סודיות, שלמות וזמינות. בסיומו ניתנת לארגון תעודת הסמכה בינלאומית המוכרת בכל העולם. התעודה ניתנת על ידי סוקר מטעם ארגון מסמיך מוכר לאחר שביצוע בארגון מבדק בלתי תלוי.
מבדק SOC2 מסתיים בדו"ח אשר מסכם את הבקרות הפנימיות שנבדקו, מסמכי מדיניות ונהלים המתייחסים לחמש הקטגוריות שפורטו לעיל אך דו"ח זה אינו הסמכה ואין לו הכרה בינלאומית.

בעוד שמבדק ISO 27001 מתרכז בעיקר בבדיקת מערך מבנה המערכת לניהול איכות אבטחת המידע בחברה (IMQS) וכי כלל הנהלים והתהליכים הנדרשים קיימים, מבדק SOC2 יורד לעומק המערכת הנבדקת, החל מבדיקת תהליכי הפיתוח SDLC ועד לבדיקת סוגי ההתראות הקיימות במערכת.

מיקום גיאוגרפי של הלקוחות

לקוחות שמיקומם בארה"ב דורשים ציות ל-SOC2. בדרך כלל, ארגונים להם לקוחות בארץ ובחו"ל יעדיפו 27001 ISO בשל ההכרה הבינלאומית של התקן.
ולמרות זאת, חברה אשר חשוב לה להוכיח את אמינות הנתונים במערכת המידע ללא כל צל של ספק, תיגש לשני המבדקים.

שורה תחתונה – מה הלקוח רוצה?

למרות כל הנכתב לעיל, ארגונים בדרך כלל מחליטים איזה מבדק לעבור בהתאם לסוגי הלקוחות שלהם, מיקומם הגיאוגרפי,  עלויות וההזדמנות העסקית בעקבות המהלך.

 

מזמינה אותך להצטרף לקבוצת WhatsApp שקטה שבה אני משתפת 1-2 פעמים בחודש מאמר קצר או טיפ בנושאים הקשורים לאבטחת מידע, אבטחת הפרטיות, מבדקי חדירה, המשכיות עסקית, רגולציות בתחום ועוד. קישור להצטרפות – כאן