9001 ISO – חיים בסרט?

אורנה קמין, מנכ"לית OK יועצים לניהול

יש ארגונים, שעבורם לעבור מבדק של 9001 ISO זה סרט בלהות; לאחרים, זה בכלל לא סרט אלא דרך חיים. בשבילכם, אותם אלה שחושבים על התהליך כסרט, ריכזתי את עיקר הפעילויות הנדרשות לפי שלבי העבודה. הנחת העבודה להערכות הזמנים – לארגון המונה עד 20 איש.

כמובן, שמשך הזמן בפועל תלוי בגורמים רבים: גודל הארגון, מורכבות הארגון, רמת בשלות התהליכים בארגון, מידת שיתוף הפעולה של אנשי הארגון עם יועץ האיכות ועוד.

בתיאור שלהלן – יועץ האיכות יכול להיות מומחה בארגון או יועץ חיצוני.

שלבי תהליך ההתעדה, לקבלת תו התקן:

שלב א – הכנת ספר הנהלים של החברה

למה?
הקמת מערכת איכות מתועדת ויעילה לצורך השגת שביעות רצון לקוח ושיפור מתמיד
מי?
יועץ איכות
כמה זמן?
כשבועיים עד חודש
מה?
 
 1) נהלים:
שדרוג תהליכי העבודה הקיימים בחברה, בהתאמה לאופייה ופעילותיה:
 • מדיניות איכות
 • מדריך האיכות הכולל תיאור תמיכת כל תהליכי הארגון בדרישות התקן
2) קביעת מדדי איכות
3) כתיבת תוכנית איכות
 4) הוראות עבודה, תבניות, רשימות תיוג וטפסים, לפי הצורך, למשל:
 • טופס ריכוז אי התאמות / פעילות מתקנת
 • טופס ריכוז תלונות לקוח
 • טופס ריכוז אי התאמות ספקים
 • טבלת מעקב הדרכות
 • ריכוז תוצאות לגבי שביעות רצון לקוחות
 • טבלת ניהול סיכונים
הערות
 1. עבור מבדק ההסמכה הראשון נדרש לשדרג את תהליכי העבודה על פי התקן
 2. עבור מבדק מעקב נדרש לסקור ולהתאים את מערכת האיכות

שלב ב – הטמעת התהליכים בשטח לפי ספר הנהלים

למה?
הטמעת מערכת איכות אחידה (עד כדי התאמות מאושרות בארגון)
מי?
הארגון, בסיוע יועץ איכות
כמה זמן?
כחודש
מה?
 
 • הדרכות
 • בחירה והערכת ספקים
 • בקרת מדדי איכות וביצועים כבסיס לשיפור מתמיד
 • בקרת תלונות ומעקב טיפול בתלונות
 • ביצוע ומעקב אחר אפקטיביות של פעולות מתקנות מונעות
 • איסוף וניתוח נתוני שביעות רצון לקוחות
 • איסוף וניתוח נתוני אי התאמות
 • איסוף וניתוח והערכת ספקים
 • בקרת עדכון מסמכים פנימיים וחיצוניים
 • איסוף רשומות המעידות על ביצוע התהליכים

 שלב ג – בדיקת הטמעה ודיווח להנהלה

מה?
ווידוא שהארגון אכן פועל על פי המערכת לניהול האיכות שנבחרה;
תמיכת ההנהלה הבכירה בתהליך ההטמעה וייזום תהליכי שיפור
מי?
יועץ איכות בסיוע הארגון
כמה זמן?
שבועיים עד חודש
מה?
ביצוע מבדקים פנימיים
הכנות לסקר הנהלה וביצוע סקר הנהלה

שלב ד – מבדק חיצוני

מה?
קבלת אישור מגורם מוסמך שאכן מערכת האיכות מתפקדת על פי התקן
מי?
נציג הארגון
כמה זמן?
גמיש
מה?
1) הגשת הצעות למכוני הסמכה
2) בחירת הארגון המסמיך
3) מסירה של ספר הנהלים לארגון המסמיך לבדיקה מקדימה ואישור
4) מבדק  של הארגון המסמיך
 • מבדק ראשוני שמטרתו הסמכת הארגון לפי התקן
 • מבדק מעקב שמטרתו בדיקת תחזוקת מערכת האיכות ושיפורה המתמיד
​5) קבלת התעודה מהארגון המסמיך

עושים זאת בשבילכם

אנחנו נשדרג עבורכם את מערכת ניהול האיכות שלכם,
נבצע עבורכם את המבדקים הפנימיים,
נלווה אתכם במבדק החיצוני עד לקבלת ההסמכה,
ונשאיר לכם תשתית של מערכת ניהול איכות שתוכלו לתחזק בעצמכם.

פנו אלינו