מודל CMMI לפיתוח, ניהול פרויקטים, הנדסת מערכת ושירות

מודל (Capability Maturity Model Integration (CMMI הוא תקן בינלאומי למדידה של רמת היכולות הארגוניות בפיתוח ו/או במתן שירות בהשוואה לארגונים המובילים בעולם. המודל מדריך ארגונים כיצד לשדרג את תהליכיו ובעל הצלחות מתועדות.

המודל מאפשר למדוד את התקדמות הארגון בישום התהליכים ע"י פירוק היעדים המופשטים (לדוגמה: פיתוח, ניהול שירות), לתחומי תהליך נשלטים (לדוגמה: ניהול סיכונים, טיפול בתקלות) ומתווה דרך לעלייה מרמת יכולת נוכחית לרמת יכולת גבוהה יותר.

מודל CMMI הוא אסטרטגיה לשיפור ביצועים על ידי מיסוד תהליכים יעילים ואפקטיביים

שירותינו כוללים שדרוג תהליכי הארגון על פי המודל והכנה למבדקים, אנו תופרים את תוכנית השיפור לפי צרכי הארגון.

הנושאים איתם מתמודד מודל ה-CMMI:

ניהול פרויקטים

 

רמה נושא
2 ניהול דרישות                                           Requirements Management
2 תכנון פרויקטים                                                           Project Planning
2 בקרת פרויקטים                                   Project Monitoring and Control
2 ניהול הסכמי ספקים                          Supplier Agreement Management
3 ניהול משולב (של פרויקט)                    Integrated Project Management
3 ניהול סיכונים                                                          Risk Management 
4 ניהול פרויקטים כמותי                        Quantitative Project Management

 

פיתוח/הנדסה (R&D)

רמה נושא
3
פיתוח דרישות                                               Requirements Development
3
מתן פיתרונות טכניים                                                      Technical Solution
3
אינטגרציה                                                                  Product Integration
3
אימות                                                                                      Validation
3
תיקוף                                                                                    Verification

תמיכה

רמה נושא
2 ניהול תצורה                                                 Configuration Management
2 מדידות וניתוחן                                              Measurement and Analysis
2 אבטחת איכות תהליכים ומוצרים    Process and Product Quality Assurance
3 תהליכי קבלת החלטות                           Decision Analysis and Resolution
5 ניתוח הסיבות לתקלות ופתרונן                   Causal Analysis and Resolution 

ניהול תהליכים

רמה נושא
3 מיקוד הארגון בתהליך                                  Organizational Process Focus
3 הגדרה וניהול התהליך הארגוני                    Organization Process Definition
3 הדרכות והכשרות בארגון                                        Organizational Training
4 ניהול מדיד של ביצועי הארגון              Organizational Process Performance
5 ניהול ביצועי הארגון                    Organizational Performace Management

שירות

  • ניהול אסטרטגית שירות – Strategic Service Management
  • פיתוח מערכת השירות –  Service System Development
  • הטמעה או שדרוג מערכת השירות – Service System Transition
  • אספקת שירות –  Service Delivery
  • ניהול קיבולת וזמינות –    Capacity and Availability Management
  • רציפות השירות –  Service Continuity
  • טיפול בתקלות ומניעתן –  Incident Resolution and Prevention