חדש על המדף – דרישות חדשות בתקן ISO לגבי הגנה על אקלים וסביבה. הידעתם?

אורנה קמין, מנכ"לית OK יועצים לניהול

בעבר, תקן 9001 ISO היה מתעדכן אחת ל 7-8 שנים. הגרסה האחרונה, 9001:2015 ISO יצאה לפני תשע שנים. בהתאם למסורת, גרסה עדכנית יותר הייתה אמורה לצאת לפחות בשנת 2023. ובכן, "מועצת גדולי ה- ISO"  מודים שאין שינויים גדולים שיצדיקו גרסה חדשה. במקום זאת מתבשל תיקון, שיתחיל להיות מיושם בקרוב.

מתי אמור התיקון להיות בתוקף? מהו התיקון הצפוי? כיצד יושפעו דרישות תקן 9001 ISO בעקבות כך? מדוע שינויים אלה נדרשים? מי יושפע משיניים אלה? על כל אלה, קראו במאמר שלהלן.

ממתי התיקון בתוקף?

התיקון האחרון לתקן ISO 9001:2015, אמור להיכנס לתוקף בשנת 2024. התיקון מציג עדכונים משמעותיים המדגישים את השילוב של שיקולי שינויי אקלים במערכות ניהול איכות. תיקון זה משקף הכרה עולמית גוברת בצורך שקיימות סביבתית תהיה שיקול מרכזי בפעולות ואסטרטגיות ארגוניות.

מהם השינויים בדרישות שיכנסו לתקן 9001 ISO ולתקני איכות נוספים?

השינויים הספציפיים שהוכנסו בתיקון כוללים:

 1. הבנת הארגון והקשרו (סעיף 4.1) – ארגונים נדרשים כעת לקבוע האם שינויי האקלים הם נושא רלוונטי המשפיע על יכולתם להשיג את התוצאות המיועדות. הדבר כרוך בזיהוי סוגיות חיצוניות ופנימיות הקשורות לשינויי אקלים שעשויים להשפיע על מטרת הארגון ויעדיו. כלומר: זיהוי תנאים או מגבלות היכולות להשפיע על תהליכי מימוש המוצר או השירות או על המוצר והשירות עצמו. הארגון ישקול שיפור תהליכי יצור על ידי שימוש בחומרי גלם ידידותיים יותר לסביבה, שימוש באנרגיות מתחדשות וייצור מוצרים ומתן שירותים ירוקים יותר. בנוסף, כל ארגון יבחן במסגרת תנאי העיסוק שלו גם את ההשפעות שיש למימוש תהליכי הייצור והשירות שלו על טביעת הרגל הפחמנית שלו ויחשוב אלה מהלכים הוא יכול לנקוט בהקשר זה (כגון: שימוש במכוניות היברידיות ו/או חשמליות).
 2. הבנת הצרכים והציפיות של בעלי עניין (סעיף 4.2) – הערה חדשה נוספה לסעיף זה, המדגישה את הרלוונטיות של שינויי האקלים לציפיות בעלי העניין. ארגונים חייבים לשקול דרישות הקשורות לשינויי אקלים של בעלי עניין רלוונטיים, ולקבוע אילו דרישות הקשורות לשינויי אקלים יטופלו באמצעות מערכת הניהול של הארגון. דוגמאות לבעלי עניין רלוונטיים שיכולות להיות להם דרישות הקשורות לשינויי אקלים הם: המשרד להגנת הסביבה שידרוש דיווח על מדידות פליטות גזי חממה והפחתתם וגורמים רגולטורים נוספים.
 3. שינויים  נוספים – המאמצים לטפל במשבר האקלים ישפיעו על סעיפים נוספים בתקן 9001 ISO, וגם על תקנים נוספים ממשפחת תקני ה-ISO. יש לצפות לדרישות נוספות שישפיעו על תהליכי פיתוח, תהליכי רכש, שינויים בתהליכי ייצור. כמו כן ייתכנו דרישות גם מכיוון הלקוחות לגבי מימוש נושא משבר באקלים.

 

שינויים אלה מסמלים שינוי מהותי באופן שבו מערכות ניהול איכות חייבות לשלב שיקולים סביבתיים, ודוחקים בארגונים להעריך את השפעת שינויי האקלים על פעילותם וליצור קשר עם בעלי עניין לגבי דרישות הקשורות לאקלים. מהלך זה מיישר קו בין תקני ISO למאמצים עולמיים להילחם בשינויי אקלים ומקדם קיימות בתוך נהלי ממשל וניהול ארגוניים.

עבור ארגונים המוסמכים לפי תקן ISO 9001:2015, תיקון זה יחייב בדיקה חוזרת של מערכות הניהול שלהם כדי להבטיח ששיקולי שינויי אקלים משולבים בצורה נאותה, ובכך להגביר את חוסנם ואת יכולת ההסתגלות שלהם לאתגרים סביבתיים. הכללה אסטרטגית זו שואפת לטפח גישה פרואקטיבית לסיכונים והזדמנויות הקשורות לאקלים, ובסופו של דבר לתרום לנוף עסקי בר-קיימא ואחראי יותר לסביבה.

שילוב נאות של שיקולי שינויי אקלים במערכת האיכות ייחייב בדיקה של כל מערכת האיכות והתאמתה מכל הבחינות, כולל: ניהול סיכונים, המשכיות עסקית במקרה של אירוע סביבתי קיצון, טיפול במזהמים, יעדים בתחום מערכת לניהול סביבה ועוד – בהתאם לרלוונטיות לכל ארגון.

האם הדרישות הללו יהיו מחייבות?

הדרישות החדשות הקשורות לשינויי אקלים בתקן ISO 9001 יהיו מחייבות. השינויים תוכננו במיוחד כדי להבטיח שארגונים ישקלו את ההשלכות של שינויי האקלים בתוך מערכות ניהול האיכות שלהם. עדכונים אלו כלולים בסעיפים העיקריים המנחים את יישום התקן, מה שהופך אותם לאינטגרליים לעמידה בתקן ISO 9001:2015.

התיקון ל-ISO 9001 מחייב ארגונים להעריך האם נושא שינויי אקלים הוא נושא רלוונטי עבורם, ולהבין את הצרכים והציפיות של בעלי עניין, לרבות כל דרישות הקשורות לשינויי אקלים. סעיפים 4.1 ו-4.2 שהוזכרו לעיל הם סעיפי חובה בתקן. שיש לטפל בהם כדי לשמור על הסמכת ISO 9001​​.

התיקון משקף מהלך רחב יותר לשילוב קיימות סביבתית בסטנדרטים של תקני ISO תוך התאמה עם יעדי הפעולה עולמיים בתחום האקלים והבטחה שארגונים מוסמכים תורמים למאמצים אלו.

מי יושפע משינויים אלה?

הדרישות החדשות הקשורות לשינויי אקלים בתקן ISO 9001 ישפיעו על מגוון רחב של בעלי עניין במגזרים שונים. להלן הקבוצות העיקריות שיושפעו:

 1. ארגונים המוסמכים לפי ISO 9001: כל הארגונים המוסמכים כיום לפי ISO 9001 או המבקשים הסמכה יצטרכו לשלב את הדרישות החדשות הללו במערכות ניהול האיכות שלהם. ארגונים יצטרכו להעריך כיצד שינויי האקלים משפיעים על פעילותם ומחזיקי העניין שלהם, ולהתאים את מערכות הניהול שלהם בהתאם כדי לעמוד בתקן המעודכן.
 2. שותפי שרשרת אספקה: ספקים ושותפים בשרשרת האספקה ​​של ארגונים מוסמכים ISO 9001 עשויים להיות מושפעים אף הם. כאשר חברות מוסמכות מתאימות את התהליכים שלהן כדי לטפל בבעיות הקשורות לאקלים, הן עשויות לדרוש מהספקים שלהן לדבוק בסטנדרטים דומים, כדי להבטיח ששרשרת האספקה ​​כולה תורמת למאמצי הפחתה והסתגלות של שינויי אקלים.
 3. מקצועני ניהול איכות: יועצים, סוקרים ואנשי מקצוע בניהול איכות יצטרכו להבין את הדרישות החדשות כדי להנחות ולהעריך את הציות ביעילות. קבוצה זו כוללת מנהלי איכות פנימיים, יועצים חיצוניים וסוקרים המספקים שירותי הסמכה לתקן ISO 9001. כל אלה יצטרכו לעדכן את הנהלים וההכשרה שלהם כדי לכלול את שיקולי שינוי האקלים המפורטים בתיקון.
 4. ארגונים מתעידים: ארגונים מתעידים וגופים רגולטוריים המפקחים על תאימות סטנדרטית יצטרכו לשלב שינויים אלה בפרוטוקולי הפיקוח וההערכה שלהם. כולל גופי תקינה לאומיים וארגונים בינלאומיים המעורבים בפיתוח ואכיפה של תקני ISO.
 5. לקוחות וצרכנים: ככל שארגונים מסתגלים לשינויים אלה, הלקוחות שלהם וצרכני הקצה עשויים לראות הבדלים באופן שבו מוצרים ושירותים מפותחים, מסופקים ומשווקים. עסקים עשויים להשתמש בעמידתם בתקן ISO 9001 המעודכן כנקודת בידול, תוך שימת דגש על מחויבותם לקיימות ואחריות אקלימית.

מדוע שינויים אלה כה חשובים?

לאחר שהבנו מהם שינויי חובה אלה בתקן 9001 ISO, נבין את חשיבותם.

 1. ציות לרגולציה וציפיות השוק: ממשלות וגופים רגולטוריים ברחבי העולם מיישמים יותר ויותר תקנות סביבתיות קפדניות. על ידי שילוב שיקולי שינויי אקלים במערכות הניהול של הארגון, הארגון יבטיח יישום של תקנות סביבתיות. בנוסף, התאמה זו יכולה לסייע לחברות לעמוד בדרישות השוק ההולכות וגוברות לפרקטיקות אחראיות סביבתיות, שהופכות לגורמים מכריעים עבור לקוחות ובעלי עניין רבים בבחירה עם מי לעשות עסקים.
 2. חוסן תפעולי: שינויי אקלים מהווים סיכונים משמעותיים לפעילות הארגונית, לרבות שיבושים בשרשרת האספקה, סיכונים לתשתיות מאירועי מזג אוויר קיצוניים ושינויים בזמינות המשאבים. על ידי שילוב יזום של שינויי אקלים במערכות הניהול שלהם, ארגונים יכולים לשפר את החוסן שלהם, להסתגל בצורה יעילה יותר לשינויים אלו ולשמור על המשכיות תפעולית מול אתגרים סביבתיים.
 3. השפעות פיננסיות: טיפול בשינויי האקלים יכול להוביל ליתרונות כספיים על ידי אופטימיזציה של שימוש במשאבים וצריכת אנרגיה, ובכך להפחית עלויות. יתרה מכך, עסקים הנוקטים בפעולה מוקדמת בנושאים הקשורים לאקלים עשויים להימנע מעלויות עתידיות הקשורות לרגולציות מחמירות או נזקים מהשפעות האקלים. הם יכולים גם ללכוד הזדמנויות עסקיות חדשות בשווקים מתעוררים עבור מוצרים ושירותים ירוקים.
 4. יתרון מוניטין: חברות המפגינות מחויבות לקיימות סביבתית משיגות לעתים קרובות יתרון תחרותי באמצעות נאמנות ומוניטין משופרים למותג. צרכנים ומשקיעים נמשכים יותר ויותר לעסקים המפגינים אחריות כלפי כדור הארץ, מה שיכול להוביל להגברת אמון ונאמנות הלקוחות, כמו גם למשיכת השקעות אחראיות חברתית.
 5. קיימות ארוכת טווח: שילוב שיקולי שינויי אקלים מבטיח שארגונים לא רק מתייחסים להשפעותיהם הנוכחיות על הסביבה אלא גם תורמים ליעדי קיימות גלובליים ארוכי טווח. הדבר עוזר ליישר פעולות עסקיות עם ערכים ויעדים חברתיים רחבים יותר

בסך הכל, שינויים אלה מדגישים שינוי לעבר שילוב קיימות במסגרות הליבה התפעוליות והאסטרטגיות של ארגונים, תוך שימת דגש על ההכרה ההולכת וגוברת של הקישוריות ההדדית של גורמים סביבתיים, חברתיים וכלכליים בהשגת הצלחה ותאימות בת קיימא.

לסיכום, ממליצה לארגונים שיושפעו מהתיקון, להתחיל להתכונן לדרישות שיהפכו לחובה בקרוב.

 

מזמינה אותך להצטרף לקבוצת WhatsApp שקטה שבה אני משתפת אחת לשבוע מאמר קצר או טיפ בנושא איכות ומצויינות בארגונים.
קישור להצטרפות – כאן