המבנה של תקן האיכות 9001 ISO גרסת 2015 ואילך

אורנה קמין, מנכ"לית OK יועצים לניהול

מאמר הסוקר את החידושים וההמצאות של הגרסה החדשה של תקן 9001:2015 ISO   – חדש על המדף – 9001 ISO מודל 2015 הוזכר שאחד השינויים הוא מבנה סעיפים חדש המשותף לכל תקני האיכות.

למה לי מבנה חדש עכשיו?

המבנה החדש משמש את כל התקנים ממשפחת ה-ISO, שישוחררו לאויר העולם משנת 2015 ואילך. לדוגמה: תקן ISO 27001 לניהול אבטחת מידע, תקן ISO 14001  לניהול איכות הסביבה, ועוד. לגרסאות הקודמות של תקנים ממשפחת ה-ISO היה מבנה שונה לכל תקן. מבנה הסעיפים המשותף מקל על הקמת מערכת לניהול איכות משולבת, וכן יוצר שפה משותפת מבחינת המושגים לכל תקני האיכות.

המבנה החדש תואם את מעגל השיפור המתמיד.Plan-Do-Check-Act (PDCA) 
PDCA היא מתודולוגית שיפור תהליכים בת ארבעה שלבים, שפיתח דמינג, המאתגרת אותנו לחפש כל הזמן אפשרויות לשיפור, ומזכירה לנו שמדידת הביצוע מול התכנון, היא הכרחית, אך בהחלט לא מספיקה. אם לא עמדנו ביעדים נחקור את סיבת השורש, נעדכן ונשפר את התהליכים כדי שנעמוד ביעדים בהמשך הדרך. במקרה המוצלח שעמדנו ביעדים – נמשיך לחקור היכן אפשר למתוח ולהצטיין ובכך להמשיך את מעגל השיפור המתמיד.

מבנה הסעיפים החדש – להלן.

ISO 9001:2015 Structure Introduction

1. Scope                                                                                    תיחום/תכולה של דרישות מערכת האיכות מהארגון

2. Normative References                                                                                                              מסמכי ייחוס

3. Terms and definitions                                                                                                         הגדרות ומושגים

פרק 3 מכיל 69 מונחים וביטויים כגון: איכות (Quality), סקירה (Review), מבדק (Audit) ועוד. לכל מונח או ביטוי – מצויין מספר הסעיף בתקן בו מופיעה הדרישה ליישום המונח.

Plan

4. Context of the organization                                                                                            ההקשר של הארגון המיישם

5. Leadership                                                                                                                                         מנהיגות

6. Planning for the Quality Management System                                                                  תכנון המערכת לניהול איכות

7. Support                                                                                                                                                 תמיכה

Do

8. Operation                                                                                                                                             תפעול

Check

9. Performance Evaluation                                                                                                        הערכת ביצועים

Act

10. Improvement                                                                                                                                       שיפור

 

להרשמה השאירו פרטים

    ארכיון ניוזלטרים >>