ISO 90003 הוא תקן לניהול איכות מערכת תוכנה. התקן מכיל את כל הדרישות של תקן 9001 ISO, בתוספת הנחיות כיצד לטפל באתגרים ובדרישות הנוספות הנדרשות בתחום הנדסת תוכנה. התקן מתאים לארגונים אשר בהם התוכנה נכללת בהסכם מסחרי עם ארגון אחר, או התוכנה מהווה מוצר זמין בשוק, או התכנה משמשת לתמיכה בתהליכים המיושמים בארגון, או תוכנה המשובצת (embedded) במוצר חומרה, או תוכנה הקשורה לשירותי תוכנה.

התקן מתאים לארגונים העוסקים באחד או יותר מהתחומים הבאים: פיתוח, רכש, תפעול,  תחזוקה ושירות.

להרשמה השאירו פרטים

    x