מסלול מחקר ופיתוח גנרי לחברות גדולות

מורן ברוקס, יועצת המתמחה בגיוס מענקי מו"פ מהרשות לחדשנות

מסלול המו"פ הגנרי תומך ומעודד חברות עתירות השקעה במו"פ, על ידי מתן מענקים כספיים גבוהים, עד 25 מיליון ₪ בשנה, ופטורים מתמלוגים, לצורך פיתוח של טכנולוגיות חדשניות וארוכות טווח (רחוקות מהשוק). מדובר על תכניות שיעסקו בפיתוח טכנולוגיות תשתיתיות, אשר נמצאות בראשית דרכן ובשלב הטרום תחרותי – לפני פיתוח ממוקד של מוצרים. חברות אשר יזכו לתמיכת רשות החדשנות במסגרת המסלול, יוכלו לעסוק בפיתוח ארוך של ידע גנרי ותשתיתי, אשר בסיום התכנית יהיה ניתן ליישום במגוון מוצרים לאורך זמן רב.
המסלול מאפשר הגשת בקשות גם בעבור תכניות פיתוח ארוך טווח אשר יבוצעו על ידי חברה עתירת מו"פ בשיתוף פעולה עם חברה נוספת.

מה מקבלים?

הרבה מאד. ראו להלן:

Like חברת OK יועצים לניהול מענק בהיקף של 20%-50% מתקציב הוצאות המו"פ שיידרש (ויאושר) לחברה לצורך ביצוע הפרויקט.
במסגרת זו ייתמכו הוצאות כגון: שכר של עובדים שיעסקו במו"פ, תקורה לשכר, קבלני משנה טכנולוגיים שישתתפו בתכנית, ציוד שיירכש לצורך הפיתוח, חומרים שישמשו לניסוי ולבניית אב טיפוס, רישום פטנטים, רישויי תכנה ועוד.
Like חברת OK יועצים לניהול חברות הפועלות באזורי פיתוח יקבלו תוספת של 10% לשיעור התמיכה.
Like חברת OK יועצים לניהול חברות הפועלות באזור עוטף עזה יקבלו תוספת של 25% לשיעור התמיכה.
Like חברת OK יועצים לניהול פטור מחובת החזר תשלום תמלוגים
השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות.

סך המענקים המקסימלי לחברה – 25 מיליון ₪ לשנה.

קריטריונים על פיהם תיבדק הבקשה

התכנית נמצאת בשלב טרום תחרותי – טכנולוגיה תשתיתית אשר עוד רחוקה מלהיות מוצר.
טכנולוגיה חדשנית המכילה סיכונים ואתגר
טכנולוגיה גנרית ניתנת ליישום במגוון מוצרים ועל פני תקופת זמן.
צוות מו"פ בעל מומחיות ומוניטין.
התוכנית ממוקדת ומוגבלת בהיקפה
ליבת התכנית תבוצע על ידי החברה והידע יוותר בה.

ץ

מי זכאי לגשת למסלול?

חברה עתירת השקעה במו"פ:
החברה עומדת באחד משני התנאים הבאים:

סך המכירות של החברה ושל חברות בנות שלה מפעילות ייצור בישראל, עולה על 70 מיליון דולר בשנה (בממוצע לשנה בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו להגשת הבקשה)
סך ההכנסות של חברת האם של החברה, המחזיקה בה בשיעור של לפחות 80% וכלל החברות הבנות של חברת האם, הינו למעלה מ-5.2 מיליארד דולר (בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה).
אין לחברה חובות לרשות החדשנות
במידה והחברה קיבלה בעבר הטבות מכוח רשות החדשנות – הגיעה להסדר תשלום תמלוגים ומאז לא קיבלה הטבות או פנתה לקבל הטבות מכח חוק החדשנות
סך בקשותיה לרשות החדשנות לא עולה על 20% מתקציב המו"פ השנתי שלה.

ס

מעוניינים להגיש בקשה וליהנות מהסיוע הנדיב של רשות החדשנות?

פנו אלינו ונתאם פגישה לבדיקת הזכאות.
בהצלחה!

להרשמה השאירו פרטים

    ארכיון ניוזלטרים >>