להיות 10 בניהול אינטגרציה בפרויקט

אורנה קמין, מנכ"לית OK יועצים לניהול

גוף הידע בניהול פרויקטים (PMBOK Guide), מכיל עשרה תחומי ידע.

כל תחום ידע מכיל פרקטיקות, אותן יש לבצע לאורך מחזור החיים של הפרויקט.

מסיבות מתודיות, ה-PMBOK כתוב ב"קוביות", דהיינו – כל תחום ידע מתחלק לנושאים; כל נושא לאוסף של פרקטיקות אותן יש לבצע לאורך כל חיי מחזור הפרויקט.

אחד מעשרת תחומי הידע של ה- PMBOK הוא ניהול אינטגרציה.

מטרת התהליך: לשלב את הפעילויות הנובעות מיישום כל הפרקטיקות של שאר התחומים הקשורים לניהול הפרויקט.

ניהול אינטגרציה כולל את התהליכים שבאמצעותם מזהים, מגדירים, משלבים ומאחדים את הפעילויות הנובעות מיישום כל הפרקטיקות הרלוונטיות לניהול הפרויקט.

כדי להיות ארגון שהוא 10 בניהול אינטגרציה, על הנהלת החברה לספק למנהלי הפרויקטים תשתית תומכת לביצוע הפרקטיקות. דהיינו תהליכים תומכים ומשולבים. תשתית טובה מכילה את כל "קוביות" ה-PMBOK בתוך מספר קטן של תבניות (Templates). את התבניות מפתחים מומחים במתודולוגיית ניהול פרויקטים לטובת מנהלי הפרויקטים.

להלן הפרקטיקות של ניהול אינטגרציה אותן יש לבצע בשלבי מחזור חיי הפרויקט.

שלב מה עושים ולמה?
ייזום מכינים מסמך לייזום הפרויקט כדי לאשר רשמית את קיומו ולתת למנהל הפרויקט סמכות ומשאבים כדי להוציאו לפועל.
תכנון מכינים תכנית ניהול פרויקט כדי להגדיר, לתכנן ולתאם את כל תוכניות המשנה ולשלבן לתוכנית ניהול כוללת אחת במסמך מרכזי.
ביצוע מנחים ומנהלים את הפרויקט כדי להובילו לסיום בהצלחה.
מעקב ובקרה שולטים ומבקרים על ביצוע הפרויקט באמצעות מעקב, סקירה ודיווח על ההתקדמות כדי לעמוד ביעדי הביצוע כפי שהוגדרו בתוכנית הפרויקט.

מנהלים את הבקשות לשינויים בצורה שיטתית: מאשרים בהתאם לצורך תוך התחשבות במשמעות השינוי על תוצרי ויעדי הפרויקט.

סגירה סוגרים שלב/פרויקט כדי להשלים רשמית את כל המשימות הפתוחות. מפיקים לקחים.

כיצד אתם מטפלים בארגון שלכם בתהליכי האינטגרציה לאורך חיי הפרויקט?
אודה לשיתוף במשוב באחת הרשתות החברתיות שקישורן להלן.