הסמכה לתקן 18001 OHSAS לניהול מערכת בטיחות וגהות

ניהול מערכת בטיחות ובריאות העובדים (בטיחות בעבודה)

ת"י 18001 או בשמו המקצועי 18001 OHSAS הוא מודל לניהול מערכת בטיחות ובריאות העובדים (בטיחות בעבודה). במסגרת הטמעת דרישות התקן מגדיר הארגון תהליכים ופעילויות שקשורות לבטיחות וגהות בעבודה, תוך עמידה בדרישות תחיקתיות בתחום (חוקים ותקנות) הרלוונטיות לארגון.

מדוע כדאי לארגון לשדרג את תהליכי העבודה שלו לפי התקן?

תשומת לב ארגונית לבטיחות ובריאות…..

….מזהה סיכונים הקיימים בפעילות השוטפת ומנהלת אותם;

….מקטינה הוצאות כספיות בטווח ארוך בעקבות מניעת אירועי בטיחות, תאונות עבודה ונזקים;

….תורמת לרווחת העובדים ולהרגשתם הטובה שיש מי שדואג לבריאותם;

….משפרת את מוניטין הארגון;

….עומדת בדרישות החוק בתחום הבריאות והבטיחות בתעסוקה;

….יכולה לסייע במקרים של תביעות נגד הארגון על רשלנות

במסגרת הקמת מערכת ניהול בטיחות וגהות באחריות הארגון לבצע:

  • הגדרת מדיניות הבטיחות של הארגון.

  • זיהוי דרישות תחיקתיות שחלות על הארגון.

  • זיהוי, הערכה והקרת סיכוני בטיחות, תוך הגדרת פעילויות למניעת התממשותם.

  • כתיבת נהלי בטיחות של הארגון. במידה והארגון מוסמך לתקן 9001 ISO, ניתן לבצע התאמת נהלי האיכות של הארגון לדרישות התקן ויצירת נהלים של מערכת איכות משולבת.

  • הגדרת דרישות בטיחותיות במסגרת נהלים פנימיים של הארגון (נהלים ברמת תהליכי העבודה).

  • הגדרת יעדי ומדדי בטיחות.

  • הגדרת פעילויות לשיפור מתמיד, תוך צמצום העלויות הכרוכות בטיפול באירועי בטיחות, תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

  • ייעוץ לממונה בטיחות של הארגון בכל הקשור לעמידה בדרישות התקן ובקרת פעילויות עפ"י דין שבתחומי אחריותו.

  • ביצוע מבדקים פנימיים כהכנה לקראת מבדקי הסמכה ע"י גוף מסמיך.

  • קיום סקרי ההנהלה בהתאם לדרישות התקן.

תהליך הייעוץ להסמכת תקן ת"י 18001 ISO

התהליך מתחיל במפגשים עם אנשי מפתח בארגון כדי להכיר את אופן העבודה בארגונכם. יועץ מחברתנו, בשיתוף פעולה עם נציגים מארגונכם מאפיין את תהליכי העבודה, מזהה דרישות תחיקתיות ומבצע מיפוי סיכוני הבטיחות. לאחר הבנת הצרכים של ארגונכם, אנו מפתחים נהלים, הוראות העבודה, תבניות ורשימות תיוג (Checklists) כדי שתוכלו לבצע את הנדרש במהירות ומקצועיות. נהלי החברה נסקרים ומאושרים על ידי נציג מוסמך מהנהלת הארגון. לאחר אישור הנהלים, אנו מסייעים לכם בהטמעתם בארגון. תהליך ההטמעה כולל, בהתאם לצרכיכם, הדרכות, מבדקים פנימיים, הכנה והשתתפות בסקר הנהלה, ליווי אקטיבי במבדק החיצוני ועוד. אנו מתחייבים שבסיום תהליך הייעוץ תעברו בהצלחה מבדק אובייקטיבי על ידי אחד הארגונים המוסמכים לבדוק את התקן בישראל.

בהצלחה לכולנו!

Occupation Health Safety Advisory Services = OHSAS

רוצים שנעשה זאת עבורכם?

התקשרו לאורנה: 053-7739018 או מלאו את הפרטים שלכם :