נציג הנהלה לאיכות על פי ISO 9001:2008

להלן מובאה/ציטוט מתקן   9001:2008 ISO לגבי דרישות מנציג ההנהלה לאיכות

נציג הנהלה

ההנהלה הבכירה תמנה חבר הנהלת הארגון, אשר ללא קשר לתחומי אחריותו האחרים, יהיה בעל אחריות וסמכות שיכללו:
א. הבטחה שהתהליכים הנחוצים למערכת ניהול האיכות נקבעים, מיושמים ומתוחזקים,
ב.  דיווח להנהלה הבכירה על ביצועי מערכת ניהול האיכות ועל כל צורך בשיפור,
ג.  הבטחת קידום המודעות לדרישות הלקוח בארגון כולו.
 
הערה:
אחריותו של נציג ההנהלה יכולה לכלול קשר עם גורמים חיצוניים בעניינים הקשורים במערכת ניהול האיכות.
 

 

תגובות (פייסבוק)